Skip to main content Skip to search

Archives for July 2017

מדריך פתיחת חברה בע”מ

כל מה שרצית לדעת על פתיחת חברה בע”מ החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק? החוק מחייב אתכם לדווח על כל הכנסה לרשויות המס ולשם כך יש לפתוח תיקים ברשויות. תהליך פתיחת חברה הוא תהליך אשר דורש את רישום החברה ברשם החברות….

Read more

מדריך פתיחת עוסק מורשה

כל מה שרציתם לדעת על פתיחת עוסק מורשה החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק? החוק מחייב אתכם לדווח על כל הכנסה לרשויות המס ולשם כך יש לפתוח תיקים ברשויות. בבואכם לפתוח תיק עצמאי יש אפשרות לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה….

Read more

מדריך פתיחת עוסק פטור

כל מה שרצית לדעת על פתיחת עוסק פטור החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק? החוק מחייב אתכם לדווח על כל הכנסה לרשויות המס ולשם כך יש לפתוח תיקים ברשויות. בבואכם לפתוח תיק עצמאי יש אפשרות לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה….

Read more

רשימת מקצועות חופשיים

כל מה שרציתם לדעת על רשימת מקצועות חופשיים החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק? החוק מחייב אתכם לדווח על כל הכנסה לרשויות המס ולשם כך יש לפתוח תיקים ברשויות. בבואכם לפתוח תיק עצמאי יש אפשרות לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה….

Read more