Skip to main content Skip to search

Archives for July 2016

מדרגות המס לשנת 2018

מהם מדרגות המס לשנת 2018 בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על הכנסות. מיסוי פרוגרסיבי משמעותו שככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר. ההכנסה החייבת במס (כלומר, הכנסתו של אדם לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המגיעים לו)…

Read more

ביטוח אובדן כושר עבודה

מה זה ביטוח אובדן כושר עבודה בא להגן על המבוטח מפני מקרה בו אם כתוצאה ממחלה או תאונה, יאבד המבוטח את כושר עבודתו ולא יוכל לעסוק בעיסוק כלשהו או בכל עיסוק סביר, או בעיסוקו טרם האירוע במקרה כזה, יהיה זכאי...
Read more

ניהול עסקי יעיל – כל הטיפים שיעזרו לך לנהל את העסק בצורה נכונה!

ניהול עסקי יעיל - מספר טיפים ניהול עסקי יעיל מחייב את בעל העסק לוודא כי כל ההיבטים החשובים של העסק מנוהלים בקפידה ובאחריות. להלן מספר טיפים לניהול עסקי יעיל: 1. גייסו בחכמה עובדים לעסק: איכותו של העסק תלויה באיכות של...
Read more

האם גם לך מגיע החזר מס?

תמיד שמעת על השכן, החבר, בן המשפחה שקיבל פתאום החזרים של אלפי שקלים ממס הכנסה, ותהית למה הוא כן ואני לא. ובכן, מהיום גם אתם יכולים לברר אם מגיע לכם החזרי מס, וזאת תוך דקות ומבלי לצאת מהבית. עשרות ומאות…

Read more