כל מה שאתם צריכים לדעת על תיאום מס

תיאום מס זהו נוהל של רשות המיסים שמטרתו היא מניעת תשלום יתר של מס במהלך השנה. המהות של תיאום המס היא לקבוע את אחוז המס שישלם שכיר שעובד במספר עבודות.

המעסיק הוא זה שמשלם את המיסים עבור השכירים למס הכנסה. במידה והעובד עובד במקום עבודה אחד המעסיק מחשב את המס לפי מדרגות המס אך במידה והוא עובד ביותר מעבודה אחת עליו להצהיר על כך שיש לו משכורת נוספת (חובה לציין זאת בטופס 101) והמעסיק מנכה את שיעור המס המירבי.

אין סיבה שהעובד ישלם את המס המירבי ועל מנת למנוע זאת יש לו את האפשרות לקבל אישור ממס הכנסה לתיאום מס לפיו המעסיק יוכל לנכות לו את המס האמיתי שעליו לשלם על פי גובה ההכנסה השנתית הכוללת. כמו כן יש גם התייחסות לחלוקת נקודות הזיכוי של העובד על מנת שהמעסיקים יתחשבו בזה.

במידה ועובד לא עבד בכל חודשי השנה הוא גם יכול לבקש תיאום מס, זאת משום שהמעסיק מחשב את המס לפי הכנסה חודשית ובפועל המס נגבה לפי הכנסה שנתית.

דרכים לביצוע תיאום מס

ישנה אפשרות לעשות את תיאום המס באתר של מס הכנסה, דרך מייצג או לגשת ישירות לפקיד השומה. על העובד להעביר את אישור תיאום המס למעסיקיו על מנת שינכו לו מס לפי התיאום.

דרך פקיד שומה:

1.  יש להוריד טופס 116 מהאתר של מס הכנסה, למלא ולחתום.
2.  תלושי שכר אחרונים ממקומות העבודה.
3.  תעודת זהות.

דרך האתר:

1.  כניסה לאתר של רשום המיסים.
2.  הזנת הנתונים במערכת הסימולציה.
3. הדפסת האישור והעברתו למעסיקים

דרך מייצג:

1.  חתימה על טופס ייצוג.
2.  מסירת תלושי שכר אחרונים.

לא כל אחד יכול לבצע תיאום מס דרך האתר של מס הכנסה. להלן אלו שרשאים:

1.  מי שיש לו הכנסות מהסוגים הבאים:

א.  משכורת/ שכר עבודה בסכום כולל שאינו עולה על 297,180 ₪ לשנה (תקרת ההפרשה השנתית לקופת גמל לקצבה), מכל משלמי המשכורת.
ב.  קצבת פרישה (פנסיה ממעביד לשעבר או מקופת גמל): למי שלא הגיע לגיל פרישה, למי שהגיע לגיל פרישה ואינו חייב במס בגין כלל הכנסותיו (המערכת מאפשרת בשלב הסימולציה לערוך בדיקת חבות מס על ההכנסות המדווחות), למי שהגיע לגיל הזכאות וביצע קיבוע זכויות על פי תיקון 190 לפקודה.
ג.  תשלומים אחרים (כגון: שכר אומנים, שכר מרצים ועוד).

2.  מי שמבקש הקלות/זיכויים שניתנים באמצעות המערכת.

מדריך זה הינו אינפורמטיבי בלבד, ואין לראות בו כתחליף לייעוץ מקצועי. לקבלת ייעוץ מקצועי צרו קשר!