כל מה שרציתם לדעת על פתיחת עוסק מורשה

החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק?

החוק מחייב אתכם לדווח על כל הכנסה לרשויות המס ולשם כך יש לפתוח תיקים ברשויות.

בבואכם לפתוח תיק עצמאי יש אפשרות לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה. להלן הגדרה לעוסק מורשה:

●  עוסק מורשה מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה עולה על סכום מסוים, כאשר התקרה לשנת 2018 היא 99,003 ש”ח.
●  המשמעות של המורשה הוא שהעסק חייב בתשלום מע”מ בגין עסקאות וזכאי למע”מ תשומות בגין הוצאותיו.
●  רשאי להוציא חשבוניות מס בגין עסקאות שביצע.
●  חשוב להדגיש שישנה רשימה של מקצועות ועיסוקים (בעיקר מקצועות חופשיים) שחייבים להירשם כעוסק מורשה. ראה רשימת מקצועות חופשיים.
●  עוסק מורשה חייב בדיווח שוטף למע”מ פעם בחודש או חודשיים ופעם בשנה למס הכנסה. הכנסותיו חייבות במס לפי מדרגות מס המופיעות בפקודת מס הכנסה.

לצורך פתיחת עוסק מורשה לעסק צריך לפתוח תיקים מול מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

השלבים והמסמכים הדרושים לשם כך:

השלב הראשון – פתיחת תיק במע”מ 

יש לבצע בדיקת שייכות על מנת לוודא היכן לפתוח את התיק לפי כתובת העסק. לאחר מכן יש להכין את הטפסים/המסמכים הבאים:

1.  מילוי טופס 821.
2.  שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון חתום. (אם החשבון משותף יש למלא הצהרת בן זוג).
3.  חוזה שכירות או הסכם רכישה.
4.  צילום תעודת זהות + ספח.
5.  אישור על הסמכה מקצועית אם רלוונטי (כגון רו”ח, עו”ד, סוכן ביטוח וכדומה).
6.  הסכם עם לקוח רלוונטי אם יש.

לפני יציאה ממע”מ יש לוודא קבלת המסמכים הבאים:

1.  קבלת תעודת עוסק.
2.  קבלת קוד לדיווח מע”מ באינטרנט.
3.  קבלת שוברי מע”מ ריקים.
4.  קבלת פנקסי דיווחים.

השלב השני – פתיחת תיק במס הכנסהָ

יש לבצע בדיקת שייכות על מנת לוודא היכן לפתוח את התיק לפי כתובת העסק. לאחר מכן יש להכין את הטפסים/המסמכים הבאים:

1.  מילוי טופס 5329 – דו”ח פרטים אישים והצהרה על מקורות הכנסה.
2.  חוזה שכירות או הסכם רכישה.
3.  צילום תעודת זהות + ספח.
4.  אישור על הסמכה מקצועית אם רלוונטי (כגון רו”ח, עו”ד, סוכן ביטוח וכדומה).

את המסמכים הנ”ל יש להכין ב-2 עותקים ולהגיש במודיעין במס הכנסה, את המקור מגישים ועל העתק יש לקבל חותמת התקבל.

השלב השלישי – פתיחת תיק בביטוח לאומי

1.  מילוי טופס 6101 – דין וחשבון רב שנתי.

לאחר פתיחת התיקים, יש צורך בהגשת דוחות חודשיים ומאזן שנתי למס הכנסה על הוצאות והכנסות העסק. כמו כן, יש לדווח למס הכנסה על כל שינוי כלשהו העסק הנוגע להכנסותיו. בכדי לבצע את כל הדברים הכרוכים בפתיחת עוסק מורשה, יש לבחור רואה חשבון מנוסה ומקצועי לעסק, אשר ידע לעסוק בכל הבירוקרטיה הזאת באופן ראוי ומקצועי.

לקבלת שיחת טלפון לייעוץ ראשוני מרואי חשבון יש להרשם כאן.