Skip to main content Skip to search

מדריכים

תיאום מס

כל מה שאתם צריכים לדעת על תיאום מס תיאום מס זהו נוהל של רשות המיסים שמטרתו היא מניעת תשלום יתר של מס במהלך השנה. המהות של תיאום המס היא לקבוע את אחוז המס שישלם שכיר שעובד במספר עבודות. המעסיק הוא…

מדריך פתיחת חברה בע”מ

כל מה שרצית לדעת על פתיחת חברה בע”מ החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק? החוק מחייב אתכם לדווח על כל הכנסה לרשויות המס ולשם כך יש לפתוח תיקים ברשויות. תהליך פתיחת חברה הוא תהליך אשר דורש את רישום החברה ברשם החברות….

מדריך פתיחת עוסק מורשה

כל מה שרציתם לדעת על פתיחת עוסק מורשה החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק? החוק מחייב אתכם לדווח על כל הכנסה לרשויות המס ולשם כך יש לפתוח תיקים ברשויות. בבואכם לפתוח תיק עצמאי יש אפשרות לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה….

מדריך פתיחת עוסק פטור

כל מה שרצית לדעת על פתיחת עוסק פטור החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק? החוק מחייב אתכם לדווח על כל הכנסה לרשויות המס ולשם כך יש לפתוח תיקים ברשויות. בבואכם לפתוח תיק עצמאי יש אפשרות לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה….

רשימת מקצועות חופשיים

כל מה שרציתם לדעת על רשימת מקצועות חופשיים החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק? החוק מחייב אתכם לדווח על כל הכנסה לרשויות המס ולשם כך יש לפתוח תיקים ברשויות. בבואכם לפתוח תיק עצמאי יש אפשרות לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה….

קישורים שימושיים

טפסים מס הכנסה  מס הכנסה כתובות וטלפונים שידור מקדמות למס הכנסה אתר רשם החברות ביטוח לאומי טפסים  לקבלת שיחת טלפון לייעוץ ראשוני מרואי חשבון יש להרשם פה.

מדרגות המס לשנת 2018

מהם מדרגות המס לשנת 2018 בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על הכנסות. מיסוי פרוגרסיבי משמעותו שככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר. ההכנסה החייבת במס (כלומר, הכנסתו של אדם לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המגיעים לו)…