כל מה שרצית לדעת על פתיחת עוסק פטור

החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק?

החוק מחייב אתכם לדווח על כל הכנסה לרשויות המס ולשם כך יש לפתוח תיקים ברשויות.

בבואכם לפתוח תיק עצמאי יש אפשרות לפתוח עוסק פטור או עוסק מורשה. להלן הגדרה לעוסק פטור:

●  עוסק פטור מוגדר כעוסק שמחזור עסקאותיו בשנה אינו עולה על סכום מסוים, כאשר התקרה לשנת 2018 היא 99,003 ש”ח.
●  המשמעות של הפטור הוא שהעסק אינו חייב בתשלום מע”מ בגין עסקאות ואינו זכאי למע”מ תשומות בגין הוצאותיו.
●  עוסק פטור צריך להצהיר כל שנה עד סוף ינואר על מחזור עסקאותיו בשנת המס הקודמת ופעם בשנה למס הכנסה. הכנסותיו חייבות במס לפי מדרגות מס המופיעות בפקודת מס הכנסה.
●  אינו רשאי להוציא חשבוניות מס אלא קבלות בגין עסקאות שביצע.
●  חשוב להדגיש שישנה רשימה של מקצועות ועיסוקים (בעיקר מקצועות חופשיים) שאינם יכולים להירשם כעוסק פטור. ראה רשימת מקצועות חופשיים.

לצורך פתיחת עוסק פטור לעסק צריך לפתוח תיקים מול מע”מ, מס הכנסה וביטוח לאומי.

השלבים והמסמכים הדרושים לשם כך:

השלב הראשון – פתיחת תיק במע”מ 

יש לבצע בדיקת שייכות על מנת לוודא היכן לפתוח את התיק לפי כתובת העסק. לאחר מכן יש להכין את הטפסים/המסמכים הבאים:

1.  מילוי טופס 821.
2.  שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון חתום. (אם החשבון משותף יש למלא הצהרת בן זוג).
3.  חוזה שכירות או הסכם רכישה.
4.  צילום תעודת זהות + ספח.
5.  אישור על הסמכה מקצועית אם רלוונטי (כגון רו”ח, עו”ד, סוכן ביטוח וכדומה).
6.  הסכם עם לקוח רלוונטי אם יש.

לפני יציאה ממע”מ יש לוודא קבלת המסמכים הבאים:

1.  קבלת תעודת עוסק.
2.  קבלת קוד לדיווח מע”מ באינטרנט.
3.  קבלת שוברי מע”מ ריקים.
4.  קבלת פנקסי דיווחים.

השלב השני – פתיחת תיק במס הכנסה

יש לבצע בדיקת שייכות על מנת לוודא היכן לפתוח את התיק לפי כתובת העסק. לאחר מכן יש להכין את הטפסים/המסמכים הבאים:

1.  מילוי טופס 5329 – דו”ח פרטים אישים והצהרה על מקורות הכנסה.
2.  חוזה שכירות או הסכם רכישה.
3.  צילום תעודת זהות + ספח.
4.  אישור על הסמכה מקצועית אם רלוונטי (כגון רו”ח, עו”ד, סוכן ביטוח וכדומה).

את המסמכים הנ”ל יש להכין ב-2 עותקים ולהגיש במודיעין במס הכנסה, את המקור מגישים ועל העתק יש לקבל חותמת התקבל.

השלב השלישי – פתיחת תיק בביטוח לאומי

1.  מילוי טופס 6101 – דין וחשבון רב שנתי.

לאחר פתיחת התיקים, יש צורך בהגשת דוח שנתי למס הכנסה על הוצאות והכנסות העסק. כמו כן, יש לדווח למס הכנסה על כל שינוי כלשהו העסק הנוגע להכנסותיו. בכדי לבצע את כל הדברים הכרוכים בפתיחת עוסק פטור, יש לבחור רואה חשבון מנוסה ומקצועי לעסק, אשר ידע לעסוק בכל הבירוקרטיה הזאת באופן ראוי ומקצועי.

לקבלת שיחת טלפון לייעוץ ראשוני מרואי חשבון יש להרשם כאן.