מהם מדרגות המס לשנת 2018

בישראל נהוגה שיטת מיסוי פרוגרסיבית על הכנסות. מיסוי פרוגרסיבי משמעותו שככל שהכנסתו של אדם עולה, כך יוטל עליו שיעור מס גבוה יותר.

ההכנסה החייבת במס (כלומר, הכנסתו של אדם לאחר ניכויים, קיזוזים ופטורים המגיעים לו) מחולקת לשכבות, כאשר על כל שכבה מוטל מס בשיעור שונה. שכבות אלו הן מדרגות המס. שיעורי מדרגות המס מתעדכנים ומשתנים משנה לשנה.

הרעיון העומד בבסיס השיטה של מדרגות מס הוא של הגדלת שיעור המס שעל אדם לשלם ככל שהכנסתו גדולה יותר, תוך הקפדה על כך שעדיין ישמר מצב בו ככל שאדם מרוויח יותר בברוטו הוא גם ירוויח יותר בנטו.

בנוסף, ישנה הבחנה בין הכנסה הנוצרת כתוצאה מיגיעה אישית (עבודתו האישית של האדם) לבין הכנסה הנוצרת ממקור אחר שאינו יגיעה אישית (למשל: דמי שכירות דירה), כאשר מדרגות המס ושיעורי המס בין שני סוגי ההכנסות הם שונים (ראו בטבלאות להלן).

מס נוסף על הכנסות גבוהות

עפ”י סעיף 121 ב לפקודה, יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על 640,000 ₪ (53,333 ₪לחודש), יהיה חייב במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על הסכום הנ”ל, בשיעור של 3%. “הכנסה חייבת” כהגדרתה בסעיף – 121 ב לפקודה.

דוגמה לחישוב מס הכנסה על הכנסה מיגיעה אישית בשנת 2018

●  הכנסתו החודשית החייבת במס (מיגיעה אישית) של אדם בשנת 2018 היא 50,000 ש”ח בחודש. כיצד יחושב סכום המס שעליו לשלם?

○  על הכנסה עד 6,220 ש”ח חלה המדרגה הראשונה בשיעור של 10%, כלומר 622 ש”ח (6,220 X‏ 10%).
○  על יתרת ההכנסה בין 6,221 ש”ח ל-8,920 ש”ח (סה”כ 2,700 ש”ח) חלה המדרגה השנייה בשיעור של 14%, כלומר 378 ש”ח (2,700 X‏ 14%).
○  על יתרת ההכנסה בין 8,921 ש”ח ל-14,320 ש”ח (סה”כ 5,399 ש”ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 20%, כלומר 1,080 ש”ח (5,399 X‏ 20%).
○  על יתרת ההכנסה בין 14,321 ש”ח ל-19,900 ש”ח (סה”כ 5,579 ש”ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 31%, כלומר 1,729 ש”ח (5,579 X‏ 31%).
○  על יתרת ההכנסה בין 19,901 ש”ח ל-41,410 ש”ח (סה”כ 21,509 ש”ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 35%, כלומר 7,528 ש”ח (21,509 X‏ 35%).
○  על יתרת ההכנסה בין 41,411 ש”ח ל-50,000 ש”ח (סה”כ 8,589 ש”ח) חלה המדרגה השלישית בשיעור של 47%, כלומר 4,036 ש”ח (8,589 X‏ 47%).

●  סכום המס הכולל שעליו לשלם עבור הכנסתו כתוצאה מיגיעה אישית לשנת 2017 הוא 14,751 ש”ח לחודש.

○  מסכום זה יש להפחית את הזיכויים השונים שהוא זכאי להם, כגון: נקודות זיכוי, זיכוי הפרשות לביטוח פנסיוני וכיו”ב.

השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם