כל מה שרצית לדעת על פתיחת חברה בע”מ

החלטתם שאתם רוצים לפתוח עסק?

החוק מחייב אתכם לדווח על כל הכנסה לרשויות המס ולשם כך יש לפתוח תיקים ברשויות.

תהליך פתיחת חברה הוא תהליך אשר דורש את רישום החברה ברשם החברות. עבור תהליך רישום זה דרושים טפסים רבים הקשורים לחברה, למהותה, למטרותיה, לרווחיה הכלכליים, לשעות פעילותה ועוד.

רק לאחר הבאת כל האישורים הרלוונטיים עבור הרישום, הרישום יוכל להתבצע בהצלחה. כמו כן, מעבר לרישום תהליך פתיחת חברה גובל בלא מעט דברים שיש לתת עליהם דגש משמעותי כגון: תקנון חברה, פתיחת חשבון לצורך הבאת מסמכי חשבון לתהליך רישום החברה ועוד. לאחר הרישום יש לוודא שהחברה אכן נרשמה כחברה, לאחר מכאן יש לפתוח את החברה במע”מ ומס הכנסה כדאי להתחיל לפעול כחברה.

להלן השלבים והמסמכים הדרושים לשם כך:

שלב ראשון – פתיחת חברה בע”מ ברשם החברות

1.  טופס הגשת מסמכים לרישום חברה:

א.  יש לציין שלוש חלופות לשם המוצע.
ב.  יש למלא מספר טלפון זמין של מגיש הבקשה לצורך בירורים.
ג.  יש לציין את מס’ העותקים המבוקשים לעותקים מאומתים של תקנון.

2.  הגשת טופס בקשה לרישום החברה ( טופס 1) יש לשים לב:

א. הפרטים בטופס יהיו זהים לפרטים בתקנון החברה.
ב. הטופס יוגש ע”י בעל/י המניות בלבד, אפשר שרק אחד מבעלי המניות יחתום על הטופס.
ג. חתימת מגיש הבקשה על גבי הטופס תאומת בתצהיר בפני עורך דין.

3.  תקנון חברה שיכלול את הפרטים הבאים:

א. שם החברה.
ב. מטרות החברה.
ג. פרטים בדבר הון רשום ומוקצה לבעלי המניות.
ד. פרטים בדבר הגבלת אחריות.
ה. פרטי בעלי המניות, שם מלא, מס’ זיהוי ומען.
ו. בעלי המניות יחתמו על התקנון וחתימתם תאומת ע”י עו”ד.
ז. הגשת טופס הצהרת דירקטורים ראשונים (טופס 2) אשר תאומת בתצהיר בפני עורך דין.

4. תשלום בגין רישום חברה דרך אתר רשם החברות.

שלב שני – פתיחת תיק במע”מ

יש להגיע עם המסמכים הבאים:

1.  מילוי טופס 821.
2.  שיק מבוטל או אישור על ניהול חשבון חתום.
3.  חוזה שכירות או הסכם רכישה.
4.  צילום תעודת זהות + ספח ( של כל בעלי המניות בחברה).
5.  תעודת התאגדות מרשם החברות.
6.  פרוטוקול מורשה חתימה.
7.  תקנון.
8.  אישור על הסמכה מקצועית אם רלוונטי (כגון רו”ח, עו”ד, סוכן ביטוח וכדומה).

בסוף התהליך תקבלו תעודת עוסק.

שלב שלישי – פתיחת תיק במס הכנסה

1.  מילוי טופס 4436 – פתיחת תיק לתאגיד.
2.  מילוי טופס 2542 – בקשה לפטור מניכוי מס במקור – רשות.

3.  חוזה שכירות או הסכם רכישה.
4.  צילום תעודת זהות + ספח ( של כל בעלי המניות בחברה).
5.  תעודת התאגדות מרשם החברות.
6.  פרוטוקול מורשה חתימה.
7.  תקנון.
8.  אישור על הסמכה מקצועית אם רלוונטי (כגון רו”ח, עו”ד, סוכן ביטוח וכדומה).

לאחר פתיחת התיקים, יש צורך בהגשת דוחות חודשיים ומאזן שנתי למס הכנסה על הוצאות והכנסות העסק. כמו כן, יש לדווח למס הכנסה על כל שינוי כלשהו בעסק הנוגע להכנסותיו. בכדי לבצע את כל הדברים הכרוכים בפתיחת חברה בע”מ, יש לבחור רואה חשבון מנוסה ומקצועי לעסק, אשר ידע לעסוק בכל הביורוקרטיה הזאת באופן ראוי ומקצועי.

השאירו הודעה ונחזור אליכם בהקדם