הערכת שווי של נכסים פיננסיים

הערכת שווי היא שיטה להערכת שוויים של נכסים פיננסיים מוחשיים (אופציות, מניות, ניירות ערך וכו’) ונכסים פיננסיים לא מוחשיים (סימני מסחר, פטנטים וכו’).

עם הזמן הערך של הנכסים משתנה ולכן הערכת שווי היא רלוונטית ליום שבו מבצעים אותה.

מרגיש שמיצית ואתה מעוניין להתקדם לאתגר הבא, החלטת למכור את העסק אבל אתה לא יודע כיצד לתמחר אותו? מפחד שאחרי כל השנים, ההשקעה והבניה של העסק בסופו של דבר תמכור אותו במחיר נמוך מדי?

מעוניין להתרחב על ידי רכישת עסק קיים, אולי עסק שנותן שירותים או מוצרים משלימים ועל ידי רכישתו תייצר סינרגיה? או עסק מתחרה שפונה לאותו קהל היעד שלך? או סתם תמיד חלמת להיות עצמאי ובמקום לפתוח עסק חדש ולהתחיל מאפס, אתה רוצה לרכוש עסק קיים?

קיימות מספר גישות עיקריות להערכת שווי

1.  גישת העלות – כמה עלה לי לקנות/להקים את הנכס?
2.  גישת השוק – כמה עולה נכס דומה?
3.  גישת ההכנסות – אלו הטבות כלכליות צפויות לי?

כאשר המאפיינים של החברה או הנכס ומטרת הערכת השווי יקבעו מהי השיטה המתאימה ביותר.

בהערכת שווי של עסק חי, הגישה המקובלת ביותר היא גישת ההכנסות, כאשר היישום המקובל ביותר של גישה זו היינו שימוש במתודולוגית היוון תזרים מזומנים (DCF).

היוון תזרים מזומנים צפוי
+
נכסים עודפים

חוב פיננסי נטו
=
שווי חברה

שלבים עיקריים ביישום הערכת שווי:

1.  בניית תחזית וחישוב תזרים מזומנים חופשי (FCF):
●  רווח תפעולי לאחר מס.
●  הוספת פחת.
●  שינוים בהון החוזר.
●  השקעות הוניות.

2.  קביעת השנה המייצגת (Terminal Year) וחישוב הערך הטרמינלי.
3.  היוון תזרים המזומנים וחישוב עלות ההון המשוקלל (WACC)

התחזית מבוססת על תחזיות הנהלת החברה, בנוסף יש לקחת בחשבון את הגורמים הבאים:

1.  נתוני עבר.
2.  תקציב החברה ויכולת החברה לעמוד בו בשנים עברו.
3.  תחזיות השוק בענף שבו פועלת החברה.
4.  בחינה של רווחיות לחברות/עסקים דומים.

קביעת השנה המייצגת:

תקופת התחזית, מקובל להשתמש בתקופה של 3-5 שנים. לאחר מכאן תבוא שנה טרמינלית או השנה המייצגת, הכוונה היא השנה שמכאן והלאה אנחנו צופים שהצמיחה תהייה עקבית. חישוב הערך הטרמינלי יכול לעשות על ידי מספר שיטות, כמו:

1.  מודל גורדון.
2.  מודל צמיחה דו שלבי.
3.  מודל צמיחה דועכת.

כאשר בחינת סוג העסק והשלב התפתחותי שבו הוא נמצא יוביל את בחירת השיטה.

היוון תזרים המזומנים וחישוב עלות ההון המשוקלל (WACC)

היוון תזרימי המזומנים משקף את הפיצוי הנדרש בגין ערך הזמן של הכסף ובגין הסיכון העסקי.
סיכון הזמן – ההנחה שעומדת מול ענינו, היא שההכנסות וההוצאות מתפלגות נורמלית לאורך כל השנה.
הסיכון העסקי –  זהו למעשה התשואה חישוב עלות ההון המשוקלל (WACC), עלות ההון המשוקלל (WACC), הינו שיעור היוון של תזרים המזומנים החופשי.

אם אתה צריך הערכת שווי אנחנו מזמינים אותך לפגישת ייעוץ חינם, השאר הודעה ונחזור אליך בהקדם.

שירותים נוספים

תכנית עסקית

מימון לעסקים

ביקורת

הנהלת חשבונות