ביצוע של ביקורת דוחות כספיים שנתיים

הבנת העסק שלך והסיכונים החשבונאיים אליהם אתה חשוף הם בראש סדר העדיפויות שלנו. ביקורת דוחות כספיים של RMR הינו הפתרון המושלם בשבילך. הגישה שלנו בתכנון הביקורת היא חכמה, יעילה, מבוססת סיכונים ועומדת בסטנדרטים בינלאומיים.

אנחנו נפגשים עם הצוות של החברה על מנת לזהות סיכוני מפתח ומוקדים פוטנציאליים לבעיות. על ידי לימוד כל מה שניתן על העסק והאתגרים העומדים בפניך אנחנו יכולים להעריך את הסיכונים הקשורים לסביבת הבקרה ומערכות המידע שלך. זה מאפשר לנו לזהות את התחומים הרגישים יותר להצגה מוטעית ולבנות תכנית ביקורת ממוקדת על מנת למנוע בזבוז זמן ומאמץ מיותרים על נושאים לא מהותיים.

לאחר רכישת ידע מעמיק על העסק שלך מומחי הביקורת המנוסים שלנו יספקו שירות ברמה הכי גבוהה ובלוחות זמנים צפופים. עם שיעור נמוך מאוד של תחלופת עובדים, תוכל ליהנות משירות עקבי ומקצועי. לסיכום, תקבל ביקורת חכמה, יעילה, מבוססת סיכונים ומונחת שירותים שיוצרת תובנות ומקדמת את החברה שלך.

כל חברה מחויבת בביקורת הדוחות הכספיים שלה ע”י רואה חשבון. הביקורת מתבצעת כדי לתת חוות דעת חיצונית ובלתי תלויה על הדוחות הכספיים של החברה. רואה החשבון המבקר חותם על חוות הדעת ומצרף אותה לדוחות הכספיים של החברה, זה נותן למשתמשי הדוחות הכספיים את היכולת להבין כמה הדוחות הכספיים משקפים את מצב העסקים של החברה המבוקרת.

הדוחות הכספיים מורכבים ממספר דוחות ביניהם:

1.  מאזן – מהווה דוח כספי שמשקף את מצבה הפיננסי של החברה לתאריך מסוים. המאזן מציג את תמונת הנכסים, ההתחייבויות וההון העצמי של החברה לתאריך הדוח. חברות פרטיות עורכות מאזן בכל סוף שנת מס וחברות ציבוריות מחויבות גם בדוחות רבעוניים.
2.  דוח רווח והפסד – מהווה דוח כספי שמראה את התוצאות הכספיות של חברה בתקופת זמן מסוימת.
3.  דוח על תזרימי המזומנים – מהווה דוח כספי שמראה תנועת והיקף הכספים בחברה מפעילות שוטפת, פעילות שקעה ופעילות מימון בתקופת זמן מסוימת.
4.  דוח על השינויים בהון העצמי – מהווה דוח כספי שמפרט את השינויים בהון העצמי ששל החברה בתקופת זמן מסוימת.

שלבי הביקורת

ביקורת מבוצעת בתחילת שנה קלנדרית בעבור השנה שהסתיימה ויכולה להמשך מספר חודשים.

להלן שלבי הביקורת:

1.  הבנת הגוף המבוקר וסביבתו והערכת סיכונים.
2.  תכנון תוכנית הביקורת.
3.  ביצוע תוכנית הביקורת.
4.  השלמת הביקורת.

אם אתה צריך שירותי ביקורת דוחות כספיים אנחנו מזמינים אותך לפגישת ייעוץ חינם, השאר הודעה ונחזור אליך בהקדם.

שירותים נוספים

הערכת שווי

מימון לעסקים

חשבות

הנהלת חשבונות